គណនេយ្យករ

JOB
Working Time
Full-time
Salary
$300 - $400
Posted Date
Oct 07, 2022
Closing Date
Nov 07, 2022

Job Summary

Level
Assistant
Years of Exp.
2
Industry
N/A
Working Time
Full-time
Salary
$300 - $400
Gender
N/A
Location
Phnom Penh
Closing Date
Nov 07, 2022

Job Description

 • រៀបចំចំណូល និង ចំណាយក្រុមហ៊ុន
 • រៀបចំប្រាក់ខែបុគ្គលិក
 • គ្រប់គ្រងស្តុកចេញចូល
 • បិទបញ្ចីគណនេយ្យប្រចាំខែ

Job Requirements

 • ភេទ ស្រី​ អាយុ២៣ទៅ៣៥
 • បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ

Application Information

Interested candidates shall submit their cv to:
Email: acmcvbank@gmail.com
Phone: 087952002, 092952002, 0716000608
Address: Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh

Only short listed candidates shall arrange for interview.

JOB

JOB

Office Address
 • Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Phones
 • 087952002
 • 092952002
 • 0716000608
Emails
 • acmcvbank@gmail.com