បុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្រៅ

JOB
Working Time
Full-time
Salary
$450
Posted Date
Aug 05, 2022
Closing Date
Sep 05, 2022

Job Summary

Level
Assistant
Years of Exp.
1
Industry
N/A
Working Time
Full-time
Salary
$450
Gender
N/A
Location
Phnom Penh
Closing Date
Sep 05, 2022

Job Description

 1. ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
 2. ចុះជួបនិងបង្កើតទំនាក់ទំនង​ជាមួយអតិថិជន​
 3. ទទួលបញ្ចាទិញ និងប្រមូលលុយ
 4. ណែនាំពីផលិតផល និងកម្មវិធីថ្មី
 5. រៀបចំផលិតផល និងកាលបរិច្ឆេទ
 6. ធ្វើរបាយការណ៍ ឬទិន្នន័យពីគូរប្រគូតប្រជែន
 7. ធ្វើរបាយការណ៍លក់ ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 

Job Requirements

 1. បុគ្គលិកទាំងពីភេទ
 2. អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន
 3. ស្មោះត្រង់ ក្លាហាន​ គោរពពេលវេលា
 4. មានភាពឆ្លាតក្នុងការរកដំណោះស្រាយ
 5. មានភាពអំណត់ 

Application Information

Interested candidates shall submit their cv to:
Email: acmcbank@gmail.com
Phone: 087952002, 092952002, 0716000608
Address: Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh

Only short listed candidates shall arrange for interview.

JOB

JOB

Office Address
 • Phnom Penh, Cambodia Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Phones
 • 087952002
 • 092952002
 • 0716000608
Emails
 • acmcbank@gmail.com